Bestel nu

Sluit nu een onderhoudsabonnement af bij kai en het onderhoud aan uw woning is zorgeloos en goed geregeld voor de aankomende 10 jaar. Op basis van de bouwtechnische keuring wordt het noodzakelijk onderhoud van uw woning bepaald en u een passend voorstel gedaan. Afhankelijk van de abonnementskeuze wordt het onderhoudsniveau en de maandelijkse kosten bepaald.

Abonnementen

 • Brons

 • v.a.€ 24,99
 • Bouwtechnische keuring*
 • Veiligheidskeuring gas en elektra
 • 24/7 beschikbaar**
 • Jaarlijks onderhoud CV-ketel***
 • Onderhoud MV installatie****
 • Vervangen CV-ketel
 • Schilderwerk
 • Overig onderhoud*****
 • Verduurzaming woning (Optie)
 • Zilver

 • v.a.€ 34,99
 • Bouwtechnische keuring*
 • Veiligheidskeuring gas en elektra
 • 24/7 beschikbaar**
 • Jaarlijks onderhoud CV-ketel***
 • Onderhoud MV installatie****
 • Vervangen CV-ketel
 • Schilderwerk
 • Overig onderhoud*****
 • Verduurzaming woning (Optie)
 • Goud

 • v.a.€ 79,99
 • Bouwtechnische keuring*
 • Veiligheidskeuring gas en elektra
 • 24/7 beschikbaar**
 • Jaarlijks onderhoud CV-ketel***
 • Onderhoud MV installatie****
 • Vervangen CV-ketel
 • Schilderwerk
 • Overig onderhoud*****
 • Verduurzaming woning (Optie)
 • Platinum

 • v.a.€ 79,99
 • Bouwtechnische keuring*
 • Veiligheidskeuring gas en elektra
 • 24/7 beschikbaar**
 • Jaarlijks onderhoud CV-ketel***
 • Onderhoud MV installatie****
 • Vervangen CV-ketel
 • Schilderwerk
 • Overig onderhoud*****
 • Verduurzaming woning (Optie)

Toelichting

Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op een tussenwoning met een onderhoudscontract looptijd van 10 jaar en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

*Bouwtechnische keuring: Deze keuring geeft een beeld van de bouwkundige en installatietechnische staat van de woning. Op basis van deze keuring worden de achterstallige gebreken in beeld gebracht en de begroting met verwachte onderhoudskosten opgesteld en aangeleverd.

**24-uurs service calamiteiten onderhoud: binnen heb abonnement bent u voor 2 uur inzet en klein materiaal verzekerd. Mocht er bij een melding meer tijd en/ of materiaal kosten nodig zijn dan worden deze separaat in rekening gebracht.

***Jaarlijks onderhoud CV ketel omvat: Het reinigen van de CV ketel; Het controleren van de afstellingen van de ketel volgens fabrieksspecificaties; Het zo nodig opnieuw afstellen van de ketel; Het controleren van de appendages op gasdichtheid; Het visueel inspecteren van de luchttoevoer en de aansluiting op het rookgasafvoerkanaal; Het zo nodig bijvullen van de installatie.

****Twee jaarlijkse controle op het goed functioneren van de installatie. Om de vier jaar wordt er een reiniging van het systeem uitgevoerd. Afhankelijk van de huidige situatie van het systeem worden de uitvoeringsjaren bepaald.

*****Schilderwerk: deelvervangingen van het kozijn door bijvoorbeeld houtrot is niet mee genomen in de abonnementskosten. Indien dit zich voordoet zal de meerkosten van dit herstel separaat in rekening worden gebracht.

******Overig onderhoud: resterende onderhoudswerkzaamheden naast het hiervoor genoemde onderhoud wat naar voren komt in de begroting van de verwachte onderhoudskosten bij de bouwtechnische keuring

24/7 DIRECT REPARATIE

IN ELKE REGIO

ERVAREN VAKMENSEN

COMPLETE SERVICE

ÉÉN CONTACTPERSOON